Stůl Páně v sále spolkového domu

Stůl Páně v sále spolkového domu

Ve východočeském Trnově se nachází zrušený evangelický kostel z roku 1902. Když přestal sloužit svému účelu, jeho zařízení bylo nabídnuto k prodeji. Členové Jesenického horského spolku soubor kostelních lavic v roce 2007 zakoupili a převezli z východních Čech pro další využití v sále krnovské synagogy, jejíž zařízení bylo zničeno nacisty v roce 1938. Malá část souboru (2 lavice) našla své uplatnění v kapli ve Františkově, kterou Jesenický horský spolek opravil v letech 2007-2011. V roce 2013 se nám podařilo získat další část vybavení z Trnovského kostela - lavice pro starší a kazatele, jež budou umístěny rovněž v synagoze a také "stůl Páně" který jsme umístili do sálu spolkového domu. Celý soubor byl v roce 1902 vytvořen truhlářským mistrem Janem Podstatou z Třebechovic, který se rovněž podílel na tvorbě unikátního Proboštova betléma z Třebechovic a sám se stal předlohou pro postavu truhláře z tohoto betléma.